เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา - เกี่ยวกับเรา

งานวิจัยเป็นผลงานที่ยังประโยชน์แก่สังคม โดยผลงานวิจัยหลายโครงการกลายเป็นฐานข้อมูลสำหรับพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ขณะที่ผลโพลหรือผลสำรวจความคิดเห็นส่วนใหญ่ก็เป็นข้อมูลสำคัญสำหรับนำไปปรับปรุงแผนงาน และกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานในอนาคต ซึ่งด้วยการมองเห็นความสำคัญดังกล่าว เราจึงเปิดเว็บไซต์นี้ขึ้นมาเป็นพื้นที่นำเสนอสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับการวิจัยและโพล

ประเด็นต่าง ๆ ที่เรานำเสนอ

ประเด็นต่าง ๆ ที่เรานำเสนอ - เกี่ยวกับเรา

สำหรับหัวข้อที่เราเลือกมานำเสนอเป็นบทความมีหลายประเด็นด้วยกัน ได้แก่

  1. สถาบันวิจัยและโพลชื่อดัง
  2. หลักการพื้นฐานในการทำวิจัยและโพล
  3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยและโพล
  4. แหล่งทำเงินจากงานกรอกแบบสำรวจออนไลน์
  5. รวมเว็บไซต์ที่ให้บริการสร้างแบบสอบถามฟรี
  6. ประโยชน์ของการทำวิจัยและโพล

เราเชื่อว่าบทความทั้งหมดที่นำเสนอเป็นสาระที่ให้ประโยชน์แก่ผู้ที่อยู่ระหว่างหาข้อมูลเพื่อทำวิจัยและสร้างแบบสอบถาม รวมทั้งผู้ที่สนใจหารายได้พิเศษจากงานกรอกแบบสำรวจออนไลน์ ทั้งนี้ บทความบางหัวข้อที่เรานำเสนอเป็นการประมวลข้อมูลระดับเบื้องต้น ไม่ถึงขั้นอธิบายอย่างละเอียดแต่ก็เพียงพอต่อการใช้เป็นแนวทางนำไปหารายละเอียดเพิ่มเติม เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่นำเสนอจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่ติดตามอ่าน